Het plan

Als de gewenste onderdelen moeilijk of niet afzonderlijk te verkrijgen zijn moest maar eens gezocht worden naar een andere – volledig in takt zijnde – Ka8b. Deze zoektocht resulteerde in de aankoop van de Ka8-b met registratie D-6112. Het toestel stond te koop in Goslar – Duitsland en is volledig in takt. Wellicht zou het nog eens als Kunstwerk vliegen en daarna in een WorldTour over de hele wereld te bezichtigen zijn? Op 3 oktober 2015 is het toestel naar Nederland gehaald en zijn de definitieve werkzaamheden begonnen. Om het Kunstwerk na realisatie (op zeer geringe hoogte) te kunnen laten vliegen is het van groot belang dat het zwaartepunt van het vliegtuig als gevolg van de transformatie in Glas in lood niet of niet noemenswaard zou verplaatsen. Daarnaast zal het totaalgewicht van het toestel door het Glas en Lood aanzienlijk stijgen. Deze gewichtsvermeeerdering dient binnen aanvaardbare grenzen te blijven opdat een beperkte verhoging van de startsnelheid toch tot een veilige “Lift Off” kan leiden. Het nodige rekenwerk is daarom verricht.